Rendini partnerprogrammi reeglid

Täname, et tunnete huvi Rendini partnerprogrammi vastu. Meie partnerettevõtted on meile väga olulised. See leping on loodud just teie jaoks, kaitstes seejuures nii teie, Rendini kui meie klientide huve. Palun lugege seda põhjalikult. Kui teil on küsimusi, võtke palun meiega ühendust aadressil info@rendin.co.

Partnerprogrammi tingimused

See leping kirjeldab meie partnerprogrammis osalemise tingimusi. Selles lepingus tähistab mõiste "partnerettevõte" teid. “Rendin” tähistab selles lepingus Rendin OÜd, kellega te selle lepingu sõlmite. Rendini partnerprogrammi registreerudes kinnitate, et olete lepingu läbi lugenud ja nõustute selle tingimustega.

Partnerprogramm

Rendini partnerprogramm on meie tänuavaldus uutele ja juba liitunud maakleritele, kes on otsustanud hakata kasutama meie üürilepingute sõlmimise teenust.

Partnerkampaania periood

Igal partnerettevõttel on kampaania eesmärgi saavutamiseks aega 150 päeva (5 kuud), mille jooksul on neil õigus komisjonitasu saada. Kampaaniaperiood algab kuupäevast, mil kasutaja registreerib end aadressil www.rendin.co/affiliate.

 

Kampaanias osalemiseks saab registreeruda kuni 31.12.2021, pärast seda teil komisjonitasu saamise õigust enam ei teki.

Komisjonitasud

Selleks, et partnerettevõte saaks komisjonitasu, peavad üürileandja ja üürnik üürilepingu allkirjastama Rendini platvormil. Komisjonitasu makstakse ainult kampaaniaperioodil sõlmitud ja kehtivate aktiivsete üürilepingute eest. 

Rendinil on õigus keelduda komisjonitasu maksmisest või makstud komisjonitasu tagasi nõuda, kui on alust arvata, et üürilepingud ei kehti või kui partnerettevõte üritab programmi reegleid rikkudes teenida komisjonitasu ebaausal viisil.

Programmi komisjonitasu makstakse arvete alusel. Partnerettevõte esitab arve, kui tema lepingute kogusumma jõuab nõutava piirini. 

Aktiivne üürileping

Aktiivne üürileping on üürileping, mis sõlmitakse Rendini platvormi kaudu ja on seotud ühe kindla kinnisvaraobjektiga. Üürnikke ja üürileandjaid tuleb kontrollida Rendini valideerimisprotsessi abil. Rendin peab üürilepinguid aktiivseks, kui igakuised üürimaksed ja Rendini tasud on tasutud ning aktiivseid nõudeid ja võlgu pole. Üürileping loetakse aktiivseks 30 päeva pärast objekti üleandmise kuupäeva.

Rendini valideerimisprotsess hõlmab üürniku taustakontrolli, üürniku ja üürileandja tuvastamist, lepingu allkirjastamist, üleandmise kinnitamist ja Rendini tasu maksmist.

Komisjonitasude maksmine

Kampaaniaperioodil annavad esimesed kuus (6) tehingut partnerettevõttele komisjonitasu kokku 300 eurot (50 eurot iga tehingu eest). Partnerettevõte võib taotleda komisjonitasu maksmist, kui ta on teinud nõutava hulga ehk kuus (6) tehingut. Tasu saab taotleda 60 päeva jooksul. Maksete töötlemine võib aega võtta kuni 30 päeva taotluse esitamise kuupäevast. 

Õigused ja kohustused

Partnerettevõtetel on õigus kasutada Rendini teenust ja platvormi. Rendini logosid ja muid materjale muuta ei tohi. Partnerettevõte ei saa endale nende materjalide kaubamärki, autoriõigusi ega muid õigusi.


Partnerettevõte ei tohi kunagi väita, et ta tegutseb Rendini nimel. Partnerettevõte ei esitle kunagi ennast, Rendinit ega oma suhet Rendiniga valel või eksitaval viisil.


Partnerettevõte ei levita soovimatuid masspostitusi (rämpsposti), milles mainitakse või soovitatakse Rendinit.

 

Privaatsuspõhimõtted

Partnerprogrammiga liitudes nõustute ka meie privaatsuspõhimõtetega


Palun tutvuge nendega enne partnerprogrammiga liitumist põhjalikult. Rendini platvormi kasutades nõustute meie privaatsuspõhimõtetega ja olete kohustatud neid järgima. Kui te nende põhimõtetega ei nõustu, ei tohi te Rendini platvormile sisse logida ega seda kasutada.

 

Lepingu lõpetamine

Kummalgi poolel on õigus leping ilma ette teatamata viivitamatult üles öelda.
Kui partnerettevõte lepingu lõpetab, ei maksa Rendin enam komisjonitasusid, ei varasematelt ega tulevastelt üürilepingutelt.
Kui Rendin otsustab lepingu lõpetada, makstakse 150 eurost suurem komisjonitasu partnerettevõttele välja 60 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist. Kui komisjonitasu on kogunenud vähem kui 150 eurot, siis seda välja ei maksta.

Vastutus

Rendin ei vastuta kaudsete ega juhuslike kahjude eest (tulude vähenemine, vahendustasud), mis on seotud partnerettevõtte tegevuse ebaõnnestumise ja andmebaasifailide kadumisega või tulenevad partnerprogrammi ja/või meie platvormi kahjustamise kavatsustest.


Rendin ei anna partnerprogrammi suhtes mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega väida, et partnerprogramm ja/või platvorm toimivad mingite tõrgeteta, ning ei vastuta mistahes katkestuste või probleemide eest.

Kohaldatav seadus

Vaidlused, pretensioonid ja hagid, mis on seotud partnerprogrammi või selle tasudega, lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik sellest partnerprogrammist tulenevad vaidlused lahendatakse esimese astme kohtus Harju Maakohtus.

Lepingu muutmine

Rendin võib käesoleva lepingu mistahes tingimusi muuta igal ajal oma äranägemise järgi. Need muudatused võivad puudutada, kuid mitte ainult, saadaolevate komisjonitasude suurust, komisjonitasude maksmise ajakava, makseviise või partnerprogrammi reegleid.